Tryskání suchým ledem je revoluční metoda čištění, kde tryskacím médiem jso částice(pelety) suchého ledu. Tato metoda je velmi efektivní, rychlá, ekologická a má mnoho jedinečných a vynikajících předností oproti ostatním čistícím způsobům.

Co je suchý led?

Suchý led je pevné skupenství oxidu uhličitého – CO2. Je extrémně chladný, jeho teplota dosahuje -79 stupňů Celsia. Oproti klasickému ledu za normálních podmínek netaje, ale sublimuje – tedy přechází z pevného stavu do plynného, aniž by zkapalnil.

Princip čištění suchým ledem spočívá v tryskání peletek CO2 za pomoci výkonného stroje a stlačeného vzduchu, na povrch čištěného materiálu/produktu, kdy nečistota, díky prudkému ochlazení křehne a následnou tlakovou vlnou dochází ke snadnému odstranění nečistoty od čištěného materiálu/produktu. Jelikož suchý led při aplikaci ihned sublimuje, nevzniká žádný sekundární odpad.

Mezi hlavní přednosti tryskání suchým ledem patří zejména Rychlost, Efektivita a především Ekologie, jelikož není třeba používat chemické prostředky, kyseliny nebo jiná rozpouštědla – Suchý led není toxický!

V porovnání s ostatními metodami čištění, jako například vysokotlaké čištění vodou nebo pískování/tryskání ocelovou drtí, ocelovými kuličkami nebo skleněnými perlami, má tryskání suchým ledem jedinečné přednosti:

  • Suchý led je neabrazivní, tryskáním se nijak nepoškozuje čištěný povrch
  • Nevzniká žádný sekundární odpad
  • Metoda je schválena k používání v potravinářském průmyslu
  • Při tryskání je eliminováno riziko vzniku koroze

Tryskání suchým ledem

  1. Zvyšuje kvalitu výroby – otryskávání suchým ledem umožňuje čistot nástroje a zařízení po dobu výrobního procesu bez složité demontáže a nákladné odstávky stroje.Poskytuje prokazatelné snížení vlastních nákladů na údržbu.
  2. Rychle a efektivně – kombinace rychlého čištění a široký výběr aplikačních trysek umožňuje rychlé čištění i těžko dostupných částí a součástí.
  3. Snížení nákladů – zkrácení času při odstávce výrobního zařízení. Zvýšení kvality výroby. Čištění na místě bez složité demontáže. Snižuje náklady na čištění a údržbu. Nepoužívá nebezpečné a škodlivé chemikálie a rozpouštědla.

Možnosti využití

Tryskání suchým ledem se využívá v mnoha oblastech, např. čištění v automobilovém průmyslu, výroben plastů, zpracování vosků a pěn, v potravinářském průmyslu, odstraňování barev a laků, lepidel, čištění kamene, dlažby, odstranění graffiti a mnoho mnoho dalších..